Gjykata Administrative

VENDIMET DHE AKTGJYKIMET E GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Zgjedhja U5. nr. 590/2010 dhe 591/2010 Shkarko
Aktgjykimi U5. nr. 682/2010 Shkarko
Aktgjykimi U. nr. 4849/2009 Shkarko
Aktgjykimi U. nr. 1069/2009 Shkarko
Aktgjykimi U. nr. 465/2009 Shkarko
Aktgjykimi U. nr. 5134/2009 Shkarko
Aktgjykimi U5. nr. 922/2012 Shkarko