Strategjitë

STRATEGJITË
  • Strategjia për zhvillimin e mbrojtjes së të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë për periudhën 2012-2016, me Plan Veprimi për zbatimin e saj pdf (644 kb)
        Botuesi: DMDP, 2011
 
  • Komunikimi Strategjik 2012-2016 i Drejtoris për Mbrojtjen e të Dhënave Personale pdf (866 kb)