Na kontaktoni

Adresa

 bul.„Goce Dellçev“nr. 18, (ndërtesa në Radio Televizionin e Maqedonisë – kati i 14Fahu postar  417 1000 Shkup

Telefonat për kontakt:

++ 389 (2)3230 635

++ 389 (2)3230 617

++ 389 (2)3230 790

++ 389 (2)3230 413

List a e të punësuarve

Faksi:

 ++ 389 (2) 3230 635

E-mail:

  info@privacy.mk

 Pyetje dhe vërejtje:

Dërgoni porosi