LEGJISLACIONI

  • LigjeMë shumë
  • Akte nënligjore për mbrojtjen e të dhënave personaleMë shumë
  • Rregullore të brendshme të AMDHP- Më shumë
  • Dokumentacioni për masa teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale të AMDHP Më shumë
  • Rregullore ndërkombëtare Më shumë
  • Formularë Më shumë