Kënd i oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale

Të nderuar oficerë,

Ju informojmë se  kemi krijuar një Kënd për oficerët (DPO Corner) si platformë për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave si dhe për mbështetje në realizimin e detyrave Tuaja. Qasja në këndin e oficerëve është kufizuese, vetëm për Ju dhe për AMDHP-në.

 

Doracak dedikuar oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale